os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań
61 875-62-30
szkola-poznan@salezjanie.pl

Eksperyment

WDRAŻAMY

Eksperyment pedagogiczny

Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję i wyraził zgodę na realizację w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu eksperymentu pedagogicznego, który nazwaliśmy „Uczeń samodzielny i odpowiedzialny za swój rozwój. Indywidualizacja procesu nauczania w liceum ogólnokształcącym.”.

Czym wyróżnia się ten eksperyment?

Wspieramy i ukierunkowujemy naszych uczniów w świadomym wyborze przyszłości poprzez odsunięcie w czasie wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. W klasie pierwszej liceum wszyscy uczniowie realizują przedmioty na poziomie podstawowym, a wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym przesuwamy na koniec klasy pierwszej.

W klasie pierwszej uczniowie uczestniczą w specjalnie dla nich utworzonych kołach zainteresowań, podczas których będą mogli zapoznać się z poziomem i trudnością treści realizowanych na poziomie rozszerzonym. Pozwoli to na zweryfikowanie wyboru przedmiotów rozszerzonych, których uczyć się będą od klasy drugiej.

Uczeń ma, w ciągu pierwszego roku nauki w liceum, czas na rozeznanie się w swoich umiejętnościach i zainteresowaniach, a wspomagać go w tym będzie wychowawca klasy, psycholog i pedagog szkolny, doradca zawodowy oraz przede wszystkim nauczyciel przedmiotu, który uczeń chciałby realizować na poziomie rozszerzonym.

Kolejnym ważnym elementem eksperymentu jest to, że nie tworzymy klas profilowanych – dajemy uczniowi możliwość skonstruowania zestawu przedmiotów rozszerzonych według własnych zainteresowań (wybór rozszerzeń z puli proponowanych przez szkołę).

Dajemy możliwość zmiany rozszerzenia również po klasie pierwszej lub rezygnacji z jakiegoś rozszerzenia, pod warunkiem realizacji co najmniej dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Wprowadzamy dwa zróżnicowane systemy oceniania: oceny standardowe dla przedmiotów maturalnych i wybranych rozszerzeń, a system punktowy dla pozostałych przedmiotów.

Skip to content