os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań
61 875-62-30
szkola-poznan@salezjanie.pl

Opłaty

Opłata na cele oświatowe na rzecz Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Bank PEKAO SA II O. w Poznaniu:

56 1240 1763 1111 0010 1132 3126

z dopiskiem: „cele oświatowe, imię i nazwisko ucznia, klasa”.

Płatne przez 12 miesięcy w roku:

– 100 zł/miesiąc – klasy 1-3 PSSP
– 80 zł/miesiąc – klasy 4-8 PSSP
– 80 zł/miesiąc – PSLO

Opłata za basen na rzecz Rady Rodziców ZSS w Poznaniu

Santander Bank Polska:

13 1090 1463 0000 0001 1011 5264

z dopiskiem: „cele oświatowe, imię i nazwisko ucznia, klasa”.

Opłata stała 100 zł/miesiąc w okresie październik – czerwiec

Opłata za komitet rodzicielski na rzecz Rady Rodziców ZSS w Poznaniu

Santander Bank Polska:

29 1090 1463 0000 0001 0709 5269

z dopiskiem: ”komitet rodzicielski, imię i nazwisko ucznia, klasa”

1. Dla uczniów chodzących na basen opłata wynosi 50 zł/rok i 25 zł/rok za kolejne dzieci

2. Jeżeli co najmniej jedno dziecko z rodzeństwa chodzi na basen, na wszystkie dzieci danej rodziny uczące się w ZSS obowiązuje stawka za komitet rodzicielski jak dla dzieci chodzących na basen.

3. Dla uczniów niechodzących na basen opłata wynosi 100 zł/rok i 75 zł/rok za kolejne dzieci.

Skip to content