os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań
61 875-62-30
szkola-poznan@salezjanie.pl

Pedagog / Psycholog

Pedagog szkolny i pedagog specjalny

mgr Agnieszka Klimek

e-mail: agnieszka.klimek@zssp.pl
tel.: 61 875 62 30 wew. 23

Spotkanie osobiste w szkole (po wcześniejszym umówieniu się) lub kontakt poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Godziny pracy

poniedziałek – 07:00-14:00
wtorek – 10:30-17:30
środa – 08:00-16:00
czwartek – 07:00-15:00
piątek – 07:00-10:00

Psycholog szkolny

mgr Dominik Hubka

e-mail: dominik.hubka@zssp.pl
tel.: 61 875 62 30 wew. 34

Spotkanie osobiste w szkole (po wcześniejszym umówieniu się) lub kontakt poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Godziny pracy

Godziny pracy
poniedziałek – 13:00-16:00
wtorek – 09:00-15:00
środa – 09:30-13:30
czwartek – 11:00-16:00
piątek – 10:00-15:00

Uzyskanie pisemnych informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole

Jeśli uczeń uczestniczy w procesie diagnostycznym i potrzebna jest pisemna informacja dotycząca jego funkcjonowania w szkole, rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń, poprzez dziennik elektroniczny kontaktuje się z wychowawcą
klasy.

W przesłanej prośbie o przygotowanie pisemnej informacji należy wskazać:
– cel sporządzenia informacji,
– rodzaj i zakres potrzebnych danych o uczniu,
– odpowiedni formularz do wypełnienia (jeśli informacja jest sporządzana na potrzeby diagnostyczne instytucji, która takie formularze posiada).

Wychowawca, biorąc pod uwagę wiedzę posiadaną na temat funkcjonowania ucznia oraz uzyskując informacje od nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, wspólnie z psychologiem lub pedagogiem szkolnym przygotowuje dokument.

Czas przygotowania dokumentu to 7 dni roboczych. O tym, że dokument jest gotowy do odbioru z sekretariatu szkoły, rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń zostaje poinformowany poprzez dziennik elektroniczny.

Instytucje wspierające i pomocowe

Poniżej wymienione instytucje stanowią listę proponowanych i przykładowych miejsc,
w których możliwe jest uzyskanie pomocy, wsparcia oraz konsultacji ze specjalistami.
Zaproponowana lista ma charakter otwarty.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

ul. Św. Antoniego 42, 61-359 Poznań
nr tel.  61 872 10 50

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
nr tel.  61 855 76 04

Komisariat Policji – Nowe Miasto

ul. Polanka 24, 61-131 Poznań
nr tel. 47 771 23 11

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

ul. Garbary 97, 61-757 Poznań
nr tel.  61 855 22 78

Numery telefonów zaufania:

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli
116 123 – Telefon dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

Skip to content